top of page
logo 1080x1080 eco_adventure_inspections_'biners_no-background.png

Om oss

Vi tar sikkerheten på alvor.

Laget

Med erfaring og kompetanse.

Våre kontrollører og kursledere har variert bakgrunn fra bland annet Forsvaret, offshore, klatring og fjellføring.

Alle kontrollørene er ERCA-sertifiserte inspektører, som gjør at vi er kompetente og uavhengige inspektører av høydeparker.

bottom of page