top of page

Inspeksjoner

Vi tilbyr kontroll av klatreparker, zip-liner, klatrevegger og andre aktivitetsinnretninger.
Kontroll av klatreparker og zip-liner

Eco Adventure Inspections er et uavhengig inspeksjons-organ for kontroll av klatreparker og zip-liner, akkreditert av Norsk Akkreditering ihht. ISO 17020:2012.

NA INSP 074.png

Vi er sertifisert av European Ropes Course Association (ERCA) som inspeksjonsorgan og er det eneste inspeksjonsselskapet som har ERCA-sertifiserte inspektører i Norge.

Vi tilbyr:

 • Profesjonelle og sertifiserte inspektører.

 • Akkreditert innvielseskontroll og årlig kontroll av klatreparker og zipliner ihht. EN 15567-1.

 • Kontroll og vurdering av trær for bruk i klatreparker.

 • Årlig kontroll av seler, karabiner og annet PVU.

 • Vi kan også gjennomgå og kontrollere driftsrutiner av ditt anlegg ihht. EN 15567-2 om ønskelig.

 • Vi kan også levere kurs innen arbeid i høyden for personell som skal jobbe i klatreparker og aktivitetsparker.

Hovedkontroll / årlig kontroll av klatrevegger

Eiere av klatrevegger og tilbyder av klatreaktiviteter må forholde seg til produktkontrolloven og internkontroll-forskriften. Det innebærer at man må etablere et HMS-system som sikrer av veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav gitt i Europeisk standard EN 12572.

Her stilles det bl. annet krav til en hovedinspeksjon utført av kompetente aktører. Veggleverandør skal spesifisere intervall på hovedinspeksjon, men det er vanlig med 12 måneders intervall på slike kontroller.

Eco Adventure Inspections er et uavhengig inspeksjons-organ for kontroll av klatre- og buldrevegger.

Vi tilbyr:

 • Uhildet og kompetent kontroll av deres anlegg.

 • Inspeksjoner i samsvar med EN 12572 del 1 og 2.

 • Vi er helt uavhengig av produsent og kontrollerer alle typer klatre og buldrevegger.

 • Kontroll av seler og utstyr

 • Hjelp med driftsrutiner og internkontroll.

Klatrevegg.jpg
Klatrevegg 2.jpg
Kontroll av andre innretninger

Eco Adventure Inspections inspiserer mer en klatre-parker! Her er eksempler på andre anlegg vi kan tilby kontroll av:

 • Via Ferrata

 • Seler og annet PVU for arbeid i høyden

 • Kabeltrekk for vannski og wakeboard

bottom of page